Πακέτα Εξετάσεων

Ο τακτικός  προληπτικός  έλεγχος  είναι  το  καλλίτερο  που  μπορούμε  να  κάνουμε  για  να  διασφαλίσουμε  την  υγεία  μας,  αφού  μέσα  από  μια  σειρά  εξετάσεων  εντοπίζουμε  τυχόν  προβλήματα  υγείας   πριν  παρουσιαστούν  συμπτώματα. Ανάλογα  με  την  ηλικία  και  τα  υποκείμενα  προβλήματα  υγείας  σας  και  αφού  προηγηθεί   εκτενής  συζήτηση  μαζί  σας η ιατρός μπορεί  να  σας  καθοδηγήσει  στην  επιλογή  του  κατάλληλου για  εσάς  πακέτου  εξετάσεων.   Στη  συνέχεια  θα  ακολουθήσει  από  την ιατρό  η ερμηνεία  των  αποτελεσμάτων και  δοθούν  οι  αντίστοιχες  οι  κατευθυντήριες  οδηγίες. Τα  αποτελέσματα  δίνονται  αυθημερόν  και  παρέχονται  προνομιακές  τιμές.

ΒΑΣΙΚΟ CHECK UP (τιμή πακέτου  25 € )

Γ. αίματος , Τ.Κ.Ε. ,Γ.  ούρων , Σάκχαρο,Ουρία ,Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ ,Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια ,HDL ,LDL , SGOT, SGPT

ΜΕΓΑΛΟ CHECK UP (τιμή πακέτου  60 € )

Γ. αίματος , Τ.Κ.Ε. ,Γ.  ούρων , Σάκχαρο ,Ουρία ,Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ ,Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια ,HDL ,LDL , SGOT, SGPT,γ-GT ,ALP ,CPK ,LDH ,K ,Na ,Ca ,Σίδηρος ,Φερριτίνη ,TSH

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ PROFILE (τιμή πακέτου  15 € )

Σάκχαρο ,Χοληστερίνη , Τριγλυκερίδια ,HDL ,LDL

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ (τιμή πακέτου 35 € )

Βιταμίνη D3, Bιταμίνη Β12 , Φυλλικό οξύ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (τιμή πακέτου  25 € )

TSH ,FT4 ,FT3

EΛΕΓΧΟΣ  ΑΝΑΙΜΙΑΣ (τιμή πακέτου  20 € )

Γ.αίματος ,Σίδηρος ,Φερριτίνη ,T.I.B.C.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (τιμή   12 € )

PSA

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ  ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ  ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (τιμή πακέτου  25€) Ηπατίτιδα Β(HbsAg) ,Hπατίτιδα  C (HCV ) ,HIV.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΥΡΕΤΟΥ (τιμή πακέτου 20€)

Γ.αίματος,Τ.Κ.Ε. , CRP(ποσοτική),Γ.ούρων.

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (τιμή πακέτου  50 € )

CA 15-3 ,CA 125 ,CEA , CA 19-9.

KAΡΚΙΝΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΝΔΡΕΣ (τιμή πακέτου  36 € )

PSA ,  CEA , CA  19-9   

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ    ΕΛΕΓΧΟΣ (τιμή πακέτου  90 € )

Γ. αίματος , Γ.  ούρων , Σάκχαρο ,Ουρία ,Κρεατινίνη , Σίδηρος, SGOT, SGPT,

Ομάδα-Rhesus ,HIV , HCV ,HbsAg , RPR ,Ηλεκροφόρηση Hb ,Aντισώματα IgG και IgM για τοξόπλασμα , κυτταρομεγαλοιό και ερυθρά .

ΜΟΡΙΑΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΛΙΑΣ (τιμή πακέτου  150 € )

Factor II προθρομβίνης (G20210A) , Factor V (Leiden –G1691A)  , MTHFR πολυμορφισμός ομοκυστείνης  C677T  , MTHFR πολυμορφισμός  ομοκυστείνης  A1298C

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ(TrophoScan)

TrophoScan 10+ IgG (τιμή πακέτου  75 € )

TrophoScan 40+ IgG(τιμή πακέτου  130 € )

TrophoScan Kids IgG(τιμή πακέτου  140 € )