Τμήματα-Εξοπλισμός

Το Διαγνωστικό Ιατρείο μου έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Εξωτερικοί Ποιοτικοί Έλεγχοι από Παγκόσμιας αναγνώρισης φορείς επισφραγίζουν την εγκυρότητα των αναλύσεων. Ως μέλη του iatrica δρούμε υπεύθυνα απέναντι στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, με φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση ιατρικών αποβλήτων .

Το Διαγνωστικό Ιατρείο μου αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Αιματολογικό
 • Βιοχημικό
 • Ανοσολογικό
 • Μικροβιολογικό
 • Ορμονολογικό
 • Καρκινικοί δείκτες
 • Πήξης
 • Αλλεργιολογικό
 • Ιολoγικό
 • Μυκητολογικό
 • Γονιμότητας

Δέσμευση και επιθυμία μας είναι η εγκαθίδρυση σύγχρονων τεχνολογιών και υλικοτεχνικών υποδομών που εγγυώνται την άρτια και τάχιστη εξυπηρέτηση σας σε όλο το φάσμα των διαγνωστικών αναλύσεων.

Το   ιατρείο  διαθέτει  υπερσύγχρονο  εξοπλισμό με  μηχανήματα της εταιρίας  ROCHE. Αιματολογικός  αναλυτής  SYSMEX , βιοχημικός  INTEGRA, ορμονολογικός -ανοσολογικός ELECSYS  2010.