Επιπλέον Υπηρεσίες

  1. Αιμοληψίες  κατ’ οίκον
  2. Δυνατότητα  αποστολής  αποτελεσμάτων  με  e-mail  ή  fax  σ’ εσάς  ή στον  γιατρό  σας .
  3. Δυνατότητα  αρχείου  εξετάσεων  ασθενών  από  το  1996
  4. Δωρεά  κάρτα  υγείας  ‘iatrica
  5. Προνομιακές  τιμές  σε  εξετάσεις  που  γίνονται  εκτός  ΕΟΠΠΥ
  6. Ομαδικά οικονομικά  πακέτα  εξετάσεων  και  οργανωμένες  μαζικές  αιμοληψίες  στην  έδρα  τους  σε συλλόγους  εταιρίες  κ.λ.π. σε προνομιακές  τιμές.
  7. Αιμοληψία  χωρίς   άγχος   σας  εγγυάται  το  ιδιαίτερα  έμπειρο  σε  δύσκολες  φλεβοκεντήσεις  και  πάντα  χαμογελαστό  προσωπικό μας .
  8. Δωρεάν  επεξήγηση  των  αποτελεσμάτων  από  την  γιατρό    και  καθοδήγηση  στους  κατάλληλους  ιατρούς  άλλων  ειδικοτήτων  όταν  υπάρχει  ανάγκη.